GreatAuPair - Waar zorgverleners en gezinnen klikken ™. Banen en zorgverleners in de kinderopvang: oppas, babysitter, au pair, oppas, huishouding, tutor, persoonlijke assistent en seniorenzorg.

Aupair Visa Nederland - Au Pair-programma in Nederland

Er zijn Working Holiday-visumovereenkomsten voor kandidaten uit Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Neem contact op met de Nederlandse ambassade voor de soorten banen die in aanmerking komen voor dit visum.

Wie kan als Au Pair naar Nederland komen?

Iedereen die ouder is dan 18 maar nog geen 31 die een Au Pair wil zijn om meer te weten te komen over de Nederlandse samenleving en cultuur. Gekwalificeerde Au Pairs moeten aan de vereiste voorwaarden voldoen.

Als u een EU-burger bent, heeft u geen visum nodig om in Nederland te werken. Nadat u hier drie maanden bent geweest, moet u zich registreren bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Wanneer u zich registreert, moet u documenten verstrekken om het doel van uw verblijf te verifiëren. Na registratie ontvangt u een registratiebewijs in de vorm van een sticker, die aan uw paspoort (of ander identiteitsbewijs) wordt gehecht.

Alleen een erkend au-pairbureau kan echter namens een au pair een aanvraag indienen. Gezinnen en kandidaten kunnen hun match vinden via GreatAuPair, maar de familie moet een door de IND erkend bureau gebruiken als sponsorbureau. Klik hier voor meer informatie.

Algemene Voorwaarden

 • De vreemdeling heeft een geldig paspoort.
 • De vreemdeling moet een zorgverzekering in Nederland afsluiten.
 • De vreemdeling heeft geen valse informatie verstrekt.
 • De vreemdeling moet in Nederland een tuberculose-test ondergaan. Sommige nationaliteiten hoeven geen TBC-test te ondergaan.

Speciale condities

Als u een Au Pair langer dan 3 maanden naar Nederland wilt brengen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw gezin moet uit minimaal 2 personen bestaan
 • U moet de au pair ondersteunen tijdens zijn / haar verblijf in Nederland
 • Au pair is geregistreerd in de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA)
 • Uw gezin moet voldoende inkomen hebben om de au pair en uzelf te onderhouden
 • Familie moet een dagelijks takenpakket publiceren

De au pair moet de volgende documenten hebben en aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een geldig paspoort
 • Ziektekostenverzekering die de au pair in Nederland dekt
 • Kan niet getrouwd zijn
 • Kan geen personen ten laste hebben of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor zijn / haar familieleden
 • Hij / zij vormt geen risico voor de openbare orde
 • Hij / zij moet een tuberculoseonderzoek ondergaan in Nederland
 • Hij / zij is ouder dan 18 maar niet ouder dan 31
 • Hij / zij is niet eerder in Nederland verbleven met een verblijfsvergunning
 • Hij / zij werkte niet eerder voor uw gezin in het buitenland
 • Hij / zij zal alleen licht huishoudelijk werk verrichten om uw gezin te helpen
 • Hij / zij werkt maximaal 8-uren per dag en maximaal 30-uren per week; je hebt 2 vrije dagen per week

Leerlingen

Als je een buitenlandse student (niet-EU / EER / Zwitsers) bent en je hebt een geldige verblijfsvergunning voor studie, kun je werken terwijl je naar school gaat. Je kunt fulltime werken in de zomer of tot tien uur per week tijdens je schoolperiode. Onder die beperkingen moet uw Nederlandse werkgever wel een werkvergunning voor u aanvragen.

EU / EER / Zwitserse onderdanen: Je bent vrij om onbeperkt uren te werken tijdens je studie. Uw werkgever hoeft geen werkvergunning voor u te hebben.

Bulgaarse en Roemeense onderdanen: De regels zijn een beetje anders voor deze onderdanen (tenminste tot 2012). Als je een student uit een van deze landen bent, mag je zoveel uren werken als je wilt naast je studie. De werkgever heeft echter wel een werkvergunning nodig en moet aantonen dat er geen Nederlandse of EU / EER / Zwitserse onderdanen in staat zijn om het werk te doen. Dit is een moeilijk proces. Daarom adviseren wij u om niet meer dan tien uur per week buiten de zomerperiode te werken, of fulltime tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus. Als u zich aan deze voorwaarden houdt, wordt het verkrijgen van een werkvergunning eenvoudiger.

SLUITEN X