GreatAuPair - Waar zorgverleners en gezinnen klikken ™. Banen en zorgverleners in de kinderopvang: oppas, babysitter, au pair, oppas, huishouding, tutor, persoonlijke assistent en seniorenzorg.

Aupair Visa Belgium - Au Pair-programma in België

Visa

Onderdanen van alle landen (behalve de staten van de Europese Unie, IJsland, Monaco, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) die meer dan drie maanden in België willen verblijven, zijn onderworpen aan de visum- / werkvergunningplicht.

Niet-EU-leden die als au pair in België willen werken, moeten in het bezit zijn van:

 • een paspoort dat minimaal een jaar geldig is
 • een recent certificaat van goed gedrag voor de afgelopen vijf jaar
 • een medisch attest verkregen van een arts erkend door de ambassade
 • een arbeidsvergunning, die moet worden aangevraagd door het Belgische gastgezin en moet worden afgegeven samen met de werkvergunning B.
 • De aanvraag moet tijdig worden ingediend om mogelijk onderzoek door het ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijk te maken.

Algemene voorwaarden voor de Au Pair

 • De au pair moet tussen 18 en 25 zijn en een werkvergunning ontvangen voordat hij 26 wordt.
 • Au pair moet ermee instemmen tijdens het au pair-jaar geen andere baan te hebben in België;
 • Au pair moet bewijzen dat hij tot de leeftijd van 17 naar school is geweest;
 • Au pair moet een basiskennis hebben van de taal van het gastgezin of zich inschrijven voor intensieve taallessen na aankomst in België;
 • Au pair moet een driemaandelijks perfect aanwezigheidscertificaat voor taalcursussen verstrekken;
 • Au pair kan eerder geen werkvergunning hebben ontvangen in België.

Algemene voorwaarden voor het gastgezin

 • Gastgezin moet de au pair een eenpersoonskamer bieden en zorgen voor vrije toegang tot het huis;
 • Gastgezin moet een verzekering afsluiten voor risico's in verband met medische, farmaceutische en ziekenhuisopname in geval van ziekte of ongeval met een au pair;
 • Au pair moet ten minste één volledige rustdag per week hebben en de gelegenheid hebben om hun religieuze of filosofische opvattingen in praktijk te brengen;
 • Betaal minimaal € 450, - per maand;
 • Au pair-taken mogen 4 uren / dag en 20 uren / week niet overschrijden.
 • Kinderopvangtaken mogen niet het hoofddoel zijn van het verblijf van au pairs in België. Ten minste één kind hebben dat jonger is dan 13 jaar bij het begin van het aupair-verblijf;
 • Zorg voor kinderopvang voor kinderen jonger dan zes jaar.
 • Maak een attest van goed gedrag voor alle familieleden, vroeg in het verblijf van de au pair;
 • Verzekering bieden voor de vroege repatriëring van een au pair als gevolg van ziekte of ongeval, en de kosten dekken die voortvloeien uit repatriëring;
 • Vraag een arbeidsvergunning en een werkvergunning B aan voordat u een au pair host.
 • Verklaren zich bereid toegang te verlenen aan huisvestingsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het toezicht.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden wordt de au pair verondersteld in een arbeidsovereenkomst huishoudelijk werker te zijn jegens het gastgezin. Huishoudpersoneel krijgt veel hogere tarieven dan au pairs en mag langer werken.

Arbeidsvergunning en werkvergunning B

Het verlenen van een arbeidsvergunning en werkvergunning is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • Naleving van eisen dat de au pair en het gastgezin moeten voldoen;
 • Het gastgezin heeft geen geldige verblijfsvergunning op een andere au pair;
 • arbeidsvergunning en werkvergunning mogen niet langer zijn dan een jaar;
 • De arbeidsvergunning en het werk kunnen slechts eenmaal worden verlengd en zullen niet langer zijn dan een jaar;
 • Een verandering van gastgezin is alleen mogelijk binnen de periode van één jaar.

Aanvullende details zijn te vinden op: https://www.emploi.belgique.be

SLUITEN X